Đặt vé miễn phí

Loại vé Giá vé Số lượng Tổng
Vé miễn phí Miễn phí
Miễn phí

Lưu ý

- Thời gian đăng ký vé từ: Thứ hai, ngày 22 tháng 02 năm 2021 11:02 am đến: Thứ tư, ngày 24 tháng 02 năm 2021 12:00 am

- Ngoài khoảng thời gian trên quý khách không đăng ký vé được.

Thông tin vé

Loại vé Vé miễn phí
Mô tả Vào cổng miễn phí
Thời gian bắt đầu 24/02/2021 18:00
Thời gian kết thúc 24/02/2021 00:00
Giá vé 0
Số lượng 100
Đơn hàng tối thiểu 1
Đơn hàng tối đa 10
Bắt đầu bán vé 22/02/2021 11:02
Kết thúc bán vé 24/02/2021 00:00
Mã giảm giá 0