Đặt vé miễn phí

Loại vé Giá vé Số lượng Tổng
MIỄN PHÍ Miễn phí
Miễn phí

Lưu ý

- Thời gian đăng ký vé từ: Thứ hai, ngày 22 tháng 02 năm 2021 11:10 am đến: Chủ nhật, ngày 28 tháng 02 năm 2021 5:00 pm

- Ngoài khoảng thời gian trên quý khách không đăng ký vé được.

Thông tin vé

Loại vé MIỄN PHÍ
Mô tả MIỄN PHÍ
Thời gian bắt đầu 22/02/2021 11:09
Thời gian kết thúc 28/02/2021 17:00
Giá vé 0
Số lượng 100
Đơn hàng tối thiểu 1
Đơn hàng tối đa 10
Bắt đầu bán vé 22/02/2021 11:10
Kết thúc bán vé 28/02/2021 17:00
Mã giảm giá 0