Diễn ra vào Ngày 25 tháng 01 năm 2021 Từ 07:00 - 20:00

Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace, Tràng Tiền, French Quarter, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới thiệu sự kiện

"Tranh của Đặng Đình Hưng nhiều những dấu chấm, nhiều những vạch đứt hoặc liền, những chữ cái, O, A, dấu mũ mà ông gọi là những “Hình ban đầu”. Tức là những ký tự cơ bản tự nhiên, ấu thơ, nó vừa là nó mà lại là một nó khác. Đó là một kiểu hội họa ký hiệu. Một ký hiệu đủ ngầm hiểu cho một câu chuyện, một trạng thái. Hoặc ngược lại cả một câu chuyện gói vào một ký hiệu. Thơ của ông cũng vậy, nhiều Alfa, nhiều Beta, nhiều YZ, nhiều những con số.

Đặng Đình Hưng, thơ của ông, hội họa của ông là một, một lạ, một Đặng Đình Hưng một bến lạ."

Lê Thiết Cương

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 25/01/2021 07:00

Thời gian kết thúc: 28/02/2021 20:00

Danh mục: FestivalPhim ảnh

Tỉnh thành: Hải Dương

Địa điểm: Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Địa chỉ: Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace, Tràng Tiền, French Quarter, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tags: triển lãm tranh ảnh

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Miễn phí

Vào cổng miễn phí

Còn 100

Đơn hàng tối thiểu: 1

Đơn hàng tối đa: 10

Bắt đầu bán: 26/01/2021 08:19

Kết thúc bán: 28/02/2021 20:00

Đặt vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Cơ quan văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, là trung tâm giao lưu văn hóa, với các hoạt động nghệ thuật, hội thảo, chiếu phim, dạy tiếng Pháp...

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người