Diễn ra vào Ngày 19 tháng 03 năm 2020 Từ 14:00 - 22:00

458 Nguyễn Thị Minh Khai 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, District 3, Ho Chi Minh City

Giới thiệu sự kiện

 HỌC BỔNG “YOUNG ENVOYS CHAMPION”

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 19/03/2020 14:00

Thời gian kết thúc: 31/03/2020 22:00

Danh mục: FestivalHội nghị

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: 458 Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, District 3, Ho Chi Minh City

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người