Diễn ra vào Ngày 01 tháng 01 năm 1970 Từ 08:00 - 08:00

Loft Cafe - 95 Pasteur

Giới thiệu sự kiện

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: Chưa cập nhật

Thời gian kết thúc: Chưa cập nhật

Danh mục: Hội nghịKinh doanh

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: Loft Cafe - 95 Pasteur

Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người