Diễn ra vào Ngày 22 tháng 03 năm 2020 Từ 21:30 - 23:30

Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City

Giới thiệu sự kiện

Greetings from CloudxLab!

 

At CloudxLab, we are organizing a free live webinar on Introduction to DevOps. DevOps consists of software development practices and tools which aims at continuous integration of development and operations part of the software development life cycle to enhance efficiency. This introductory session is for those who want to learn as well as for those who want to practice.

Introduction to DevOps

  1. Why DevOps?
  2. Dev-Test-Deploy
  3. DevOps Principles
  4. DevOps Toolchain
  5. Overview of DevOps Tools

This webinar is the first and only free session of the complete course on DevOps Specialization.

 

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 22/03/2020 21:30

Thời gian kết thúc: 22/03/2020 23:30

Danh mục: Hội nghị

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Địa chỉ: Ho Chi Minh City

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người