Diễn ra vào Ngày 17 tháng 06 năm 2020 Từ 09:00 - 17:00

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) Saigon Exhibition and Convention Center, Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City

Giới thiệu sự kiện

Coatings Expo Vietnam - The 7th International Exhibition & Conference on Coatings and Printing Ink Industry in Vietnam will take place from - June at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City.

Coatings Expo Vietnam is a reliable specialized event for companies in the field of Coatings – Printing Ink to network and do business, with the aim to “Level up your business through the best gateway to industrial sector in Vietnam”. The exhibition with the inclusion of many practical activities such as B2B Matchmaking, Seminar, VIP Buyers, Practical Tour to factories, etc, attracts thousands of trade visitors each year to learn about new products and search for potential partners!

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 17/06/2020 09:00

Thời gian kết thúc: 19/06/2020 17:00

Danh mục: Hội nghị

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)

Địa chỉ: Saigon Exhibition and Convention Center, Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người