Diễn ra vào Ngày 28 tháng 03 năm 2020 Từ 15:00 - 23:00

Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Giới thiệu sự kiện

ãy trở thành một phần của L’Oréal, nếu bạn:

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 28/03/2020 15:00

Thời gian kết thúc: 04/04/2020 23:00

Danh mục: Kinh doanh

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Tags: #MTP2020 #teampower #teamhero #LorealVietnam #weareloreal #MTPbyLoreal

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người