Diễn ra vào Ngày 20 tháng 03 năm 2021 Từ 15:01 - 21:06

toàn nhà vtv8 cầu rồng

Giới thiệu sự kiện

Test free event

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 20/03/2021 15:01

Thời gian kết thúc: 18/04/2021 21:06

Danh mục: Âm nhạcDu lịchFestival

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: toàn nhà vtv8

Địa chỉ: cầu rồng

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Small Corp

Small Corp

Thoi thieu

Nhà tài trợ

eddddd

eddddd

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người