Diễn ra vào Ngày 18 tháng 04 năm 2020 Từ 19:00 - 21:00

CYG Connect Youth Group 62 Phan Kế Bính, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

Giếng 8 | Làm gì khi biết đã chọn SAI ngành

Giếng 8 là không gian để gặp gỡ những người đã thành công (theo mức độ hạnh phúc cá nhân của họ) mà không đúng ngành nghề học; chia sẻ câu chuyện "Nên làm gì khi biết đã chọn sai Ngành học, Nghề làm việc".

Nên nghỉ ngang,
hay
Nên cố bám trụ theo 1 "thể thức" vô hồ
hay
Có cách nào khác không?...

Hỏi đáp, để cùng Phá Giếng

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 18/04/2020 19:00

Thời gian kết thúc: 18/04/2020 21:00

Danh mục: Hội nghị

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: CYG Connect Youth Group

Địa chỉ: 62 Phan Kế Bính, Hải Châu, Đà Nẵng

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

CYG Connect Youth Group

CYG Connect Youth Group

Tổ chức Connect Youth Group (CYG) là một tổ chức thanh niên trẻ đang sinh sống và học tập tại TP Đà Nẵng và Huế, hoạt động ở lĩnh vực Thanh niên - Môi trường – Biến đối khí hậu - Tài nguyên Nước - Năng lượng bền vững ở khu vực Miền...

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người