Diễn ra vào Ngày 22 tháng 04 năm 2020 Từ 20:00 - 22:00

pin King Coffee 226 Bach Dang Street 226 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

Happy New Year !!!
We wish you all Happiness,Health  & Success 

#blabladananglanguageexchange
#year
#welcomenewdecade
#meetcoolfriends
#relaxingchat

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 22/04/2020 20:00

Thời gian kết thúc: 22/04/2020 22:00

Danh mục: Festival

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: pin King Coffee 226 Bach Dang Street

Địa chỉ: 226 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

BlaBla Da Nang Language Exchange

BlaBla Da Nang Language Exchange

Let's create a community for language exchanges

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người