Diễn ra vào Ngày 24 tháng 12 năm 2019 Từ 18:00 - 21:30

Pullman Danang Beach Resort 101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District (2.72 mi) Da Nang, Vietnam 055000

Giới thiệu sự kiện

What’s your plan on Christmas Eve?
 

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 24/12/2019 18:00

Thời gian kết thúc: 24/12/2019 21:30

Danh mục: Du lịch

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: Pullman Danang Beach Resort

Địa chỉ: 101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District (2.72 mi) Da Nang, Vietnam 055000

Tags: tiệc giáng sinh tiệc noel christmas 2019 tiệc giang sinh đà nẵng

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người