Diễn ra vào Ngày 14 tháng 06 năm 2020 Từ 20:00 - 22:00

The Workshop, Đà Nẵng The Workshop, Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

If you want to paint or be painted, come join us for a big group body painting and photo shoot session!
Body painting will take place in our private workshop space, artists and models can partner up. 
Photographer Matt Henry will set up some areas to shoot your body art!

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 14/06/2020 20:00

Thời gian kết thúc: 14/06/2020 22:00

Danh mục: Âm nhạcHội nghị

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: The Workshop, Đà Nẵng

Địa chỉ: The Workshop, Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Tags: nghệ thuật sơn

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

The Workshop, Chế Lan Viên, Đà Nẵng

The Workshop, Chế Lan Viên, Đà Nẵng

The Workshop

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người