Diễn ra vào Ngày 23 tháng 06 năm 2020 Từ 18:40 - 21:15

YUP Danang Leaders Toastmasters The Books Library & Coffee, 12 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Danang

Giới thiệu sự kiện

"Don't let them in, don't let them know, be the good girl you always have to be. Conceal don't feel, don't let them know" - Let it go (Frozen)

Yes, love always comes with hurt, just like sadness is a friend of happiness. 

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 23/06/2020 18:40

Thời gian kết thúc: 23/06/2020 21:15

Danh mục: Hội nghị

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: YUP Danang Leaders Toastmasters

Địa chỉ: The Books Library & Coffee, 12 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Danang

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người