Diễn ra vào Ngày 15 tháng 07 năm 2020 Từ 09:13 - 19:00

Jungle Spa - Đà Nẵng 1a Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 15/07/2020 09:13

Thời gian kết thúc: 19/07/2020 19:00

Danh mục: Du lịch

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: Jungle Spa - Đà Nẵng

Địa chỉ: 1a Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người