Diễn ra vào Ngày 24 tháng 11 năm 2019 Từ 16:00 - 20:00

Dien Phuong Riverside Village Dien Phuong Riverside Village, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam

Giới thiệu sự kiện

Streetnet Garthering Party được tổ chức nhằm kết nối các đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng & đối tác đồng hành cùng Streetnet trong thời gian qua.

Dress code: White & Black

 

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 24/11/2019 16:00

Thời gian kết thúc: 24/11/2019 20:00

Danh mục: Du lịch

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: Dien Phuong Riverside Village

Địa chỉ: Dien Phuong Riverside Village, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam

Tags: streetnetmedia

Diễn giả

Chưa cập nhật diễn giả

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Chưa có vé bán trực tuyến tại thời điểm này.

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Chưa cập nhật nhà tổ chức

Nhà tài trợ

Chưa cập nhật nhà tài trợ

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người