Diễn ra vào Ngày 22 tháng 09 năm 2020 Từ 10:00 - 19:00

OLD SOUL, Đà nẵng OLD SOUL ( art, living and working space), Lê Thanh Nghị, Hòa Cường, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

Ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ mờ đi trong MƠ MÀNG - một triển lãm nhiếp ảnh nơi tri giác được điều khiển; mang lại cái nhìn sâu sắc về những khoảnh khắc tạm thời và rời rạc; nắm bắt cái sáng suốt của sự thức tỉnh.

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 22/09/2020 10:00

Thời gian kết thúc: 22/09/2020 19:00

Danh mục: Âm nhạcFestival

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: OLD SOUL, Đà nẵng

Địa chỉ: OLD SOUL ( art, living and working space), Lê Thanh Nghị, Hòa Cường, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

OLD SOUL - Đà Nẵng

OLD SOUL - Đà Nẵng

OLD SOUL

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người