Diễn ra vào Ngày 24 tháng 09 năm 2020 Từ 21:00 - 23:00

NUNA Lounge - Đà Nẵng City Nuna Lounge, Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

“Love is easy but Queen is busy” because she has a plan to join "ANGEL NIGHT" at Nuna this Thursday. This is the special event only for women on Thursday night. Every woman deserves all the love of this world and that’s why we have prepared so many things to you.

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 24/09/2020 21:00

Thời gian kết thúc: 24/09/2020 23:00

Danh mục: Âm nhạcFestival

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: NUNA Lounge - Đà Nẵng City

Địa chỉ: Nuna Lounge, Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

NUNA Lounge - Đà Nẵng

NUNA Lounge - Đà Nẵng

NUNA Lounge

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người