Diễn ra vào Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Từ 08:00 - 20:00

DNC - Danang Coworking Space DNC - Danang Coworking Space, Đường Trần Phú, Hải Châu I, Hải Châu District, Da Nang

Giới thiệu sự kiện

Đây là chương trình Ngày Cộng đồng Coworking Space nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về các coworking space, đặc biệt là về cách thức hoạt động và những lợi ích mà coworking space mang lại.

Come and experience what is co-working all about!
Bring your laptop and start working.
If you are around any of these cities, feel free to get in touch with them 

 

 

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 05/11/2020 08:00

Thời gian kết thúc: 05/11/2020 20:00

Danh mục: Hội nghị

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: DNC - Danang Coworking Space

Địa chỉ: DNC - Danang Coworking Space, Đường Trần Phú, Hải Châu I, Hải Châu District, Da Nang

Tags:

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

DNC - Danang Coworking Space

DNC - Danang Coworking Space

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG Ở ĐÀ NẴNG

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người