Diễn ra vào Ngày 14 tháng 11 năm 2020 Từ 08:00 - 17:00

Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain 69 Quang Trung, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Giới thiệu sự kiện

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
I. MỤC TIÊU
- Hiểu đúng về Văn Hóa Doanh Nghiệp (VHDN) và vai trò của VHDN trong sự phát triển của doanh nghiệp.
- Biết cách từng bước xây dựng VHDN tại đơn vị: lựa chọn, thiết kế, triển khai & kế thừa.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
- VHDN là gì: định nghĩa, vài trò và sự cấp thiết của việc Xây dựng VHDN
- Xuất phát điểm của VHDN: giá trị cốt lõi. Đừng chỉ để đây là một trò chơi tâm lý, hãy mang đến sức mạnh thực sự
- Quy trình xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp
- Xác định giá trị cốt lõi
,...

Chi tiết sự kiện

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: 14/11/2020 08:00

Thời gian kết thúc: 15/11/2020 17:00

Danh mục: Hội nghịKinh doanh

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Địa điểm: Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Tags: hoi thao kinh doanh doanh nghiep

Thông tin đặt vé

Chọn vé

Sự kiện này đã kết thúc bán vé

Nhà tổ chức và tài trợ

Nhà tổ chức

Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain

Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain

ATI là Học Viện Đào Tạo Cao Cấp chuyên Training cho doanh nhân, nhân sự các doanh nghiệp về kỹ năng và kiến thức mới trong thời đại hội nhập toàn cầu. Givers Gain - ATI Action Training Institute là học viện đào tạo chuyên nghiệp cung cấp các...

Bình luận và liên hệ

Bình luận

Danh sách bình luận

Chưa có bình luận

Liên hệ

Khám phá quanh bạn

Hãy cùng chúng tôi tạo ra những sự kiện

hấp dẫn và thú vị dành cho mọi người